Menu

 Regulaminy i dokumenty obowiązujące w sezonie 2021/2022:

                          1.Regulamin rozgrywek LZPR na sezon 2021/22       pdf650
                             
                          2. Regulamin przyznawania licencji dla klubów pdf650
                             
                          3. Wniosek o przyznanie licencji klubowej (zał. nr 1) word
                             
                          4. Zobowiązanie (zał. nr 2)  word
                             
                           5. Oświadczenie klubu (zał. nr 3)  word
                             
                           6. Arkusz weryfikacji hali sportowej  exel
                             
                           7. Oświadczenie zarządu klubu w sprawie bezpieczeństwa  word
                             
                           8. Wniosek o wydanie licencji trenerskiej  word
                             
                           9. Objaśnienia dotyczące służb medycznych zabezpieczających zawody  pdf650
                             
                           10. Wniosek o wydanie licencji osobie towarzyszącej składa się  w bazie ZPRP
                             

PARTNERZY

     MSiT kolorowe 2021 kwadrat
 

 

PROJEKT ZPRP - OSPR

ospr

PROJEKT

Szczypiorniak na Orlikach